Trinnlyd/støy, defineres som uønskede lyder du hører fra etasjen over deg. Det kan være dunking, slag eller andre lydkilder som radio/musikk. Lyden oppstår ved at fottrinn o.l. setter bygningskonstruksjonene i svingninger. Ulike materialer har mer eller mindre evne til å settes i vibrasjon og dermed gi lyd. Materialvalg i type etasje-skiller vil derfor være av stor betydning for hvor sterk lyden eller sjenansen blir.

Vi leverer produkter fra Canes som er Norges ledende innenfor trinnlyd og kan levere utprøvde løsninger som er i henhold til gjeldene krav for ditt prosjekt. Produktene finnes i tykkelser fra 12mm opp til 50mm.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Vi bruker produkter fra