RS GULV

KVALITETSGULV RETT OG SLETT

Vi har siden 1990 levert kvalitetsgulv på små og store arealer på bygg fra Møre og Romsdal til Finnmark. Vi har mange forskjellige oppdrag, fra næringsbygg, idrettshaller, offentlige bygg og ned til private boliger og garasjer. Ingen gulv er for små eller store. Vi har bred kompetanse innenfor gulv og kan levere gode løsninger.

Vi leverer løsninger innen tynnavretting, gulvstøp, trinnlyd og epoksybelegg. Våre produkter sammen med moderne utstyr, blant annet 3 egne pumpebiler, gjør at vi kan levere store arealer effektivt med lavere tidsforbruk, bedre kvalitet – til en gunstigere pris.

 

Vi har 25 mann i produksjon som til sammen produserer ca. 250.000m² med kvalitetsgulv i løpet av året.

RS Gulv tar miljøansvar.

Ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert har RS Gulv tatt miljøansvar og jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport bidrar til miljøvennlig og bærekraftig drift.

Miljøfyrtårn er Norges mest bruke sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Nylige Jobber